رسول اکرم (ص) : من تنها برای تکمیل فضایل اخلاقی مبعوث شده ام.

 

هدف این گروه:

اجرای جلساتی علمی فرهنگی در راستای ترویج اخلاق در جامعه، بر اساس ده فرمان ایه های ۱۵۱، ۱۵۲ و ۱۵۳ سوره انعام است. طول مدت هر دوره از این جلسات معمولاً شش ماهه است. این ده فرمان، که تا حد زیادی در ادیان یکتا پرست مشترک است؛ به تکرار مسائل اخلاقی در اعصار مختلف پرداخته است. پس باید اهمیت زیادی در اخلاق برای آن قائل باشیم. لازم به تاکید است که اساساً حضرت رسول (ص) برای اخلاق مبعوث شده اند، و این مسائل اخلاقی به کرّات، به زبان پیامبران تکرار شده اند، و جامعه ما نیز در رابطه با برخی از آنها به تغییراتی قابل توجه نیاز دارد.
یکی از مهمترین اهداف گروه تولید مطالب علمی و فرهنگی است. در انتهای هر دوره شش ماهه از فعالیتها، تعدادی نوشته علمی یا فرهنگی (با حجم حداقل یک الی دو صفحه) تولید می شوند. این تولیدات میتوانند علمی- نظری یا علمی-تجربی باشند. اما توصیه میشود که این تولیدات علمی به ترویج ساده، جذاب، راهبردی و عملیاتی ده فرمان توجه جدی داشته باشند.

رهايي از شرک

خدايم

ازکوي تو بيرون نرود پاي خيالم     چه براني چه بخواني

چه به اوجم برساني     چه به خاکم بکشاني

نه من آنم که برنجم     نه تو آني که براني