از شما چه میخواهیم ؟

در مسیر اهداف گروه از شما میخواهیم در مسیر تولید مطالب مرتب با اخلاق یا ترویج آنها گام بردارید.
یادگرفتن و حتی المقدور حفظ سه آیه١٥١، ١٥٢و١٥۳ سوره انعام
وقتی مبنای حرکت این گروه ده فرمان است. انتظار میرود که افراد گروه این دو آیه را همراه با معنا یاد بگیرند، و ترجیحاً حفظ کنند.
ترویج و یا تولید مطالب علمی، مذهبی، و یا فرهنگی در مورد اخلاق
فعتالیتهای گروه حداقل به موارد زیر تقسیم می شود:
• گزارش جلسات گروه که معمولا شامل تجربه علمی، فرهنگی و عملی اعضای گروه در رابطه با ده فرمان و یا اجرای ده فرمان است و در اختیار اعضای گروه قرار می گیرد.

• انتقال مطالب علمی و یا فرهنگی مرتبط با ده فرمان که باعث ِیادآوری، تثبیت و ترویج ده فرمان می شود.

• تولید مطالب علمی. مثل جمع آوری و انتقال مطالب علمی در مورد ده فرمان و یا نوشتن یک مطلب کتابخانه ایی علمی یا مذهبی (که بیشتر حول محورعلم و استدلال نوشته می شود) و یا یک اجرا و تدوین پژوهش تجربی و نسبتاً کوتاه. در این رابطه افراد مسئول باید کاملاً به گفته های خود متعهد باشند.. افراد مطالب خود را بعد از سه مرحله به گروه ارائه می دهند: مکتوب اول، دوم و سوم. در مرحله مکتوب اول، مطلب هر فرد به اعضای عرضه می شود، و نقد دریافت می شود؛ در مرحله مکتوب دوم، مطلب به برخی متخصصین عرضه می شود، و در مرحله مکتوب سوم، مطلب به مدیرگروه عرضه می شود و پس از اصلاحات نهایی در سایت ارائه می شود. با این روش، امید است که در انتهای دوره، تعداد معینی از تولیدات علمی و فرهنگی (حداقل به تعداد جلسات گروه) ایجاد شود، و در سایت مربوطه جهت مشاهده عموم ارائه شود.

• تولید مطالب فرهنگی. مثل نوشتن یک مطلب فرهنگی/ اجتماعی که هدفش تاثیرگذاری و بیشتر حول محور تغییر رفتار اجتماعی نوشته می شود، و تقریباً همان “سه مرحله مکتوب” برای آن در نظر گرفته می شود. اجرای یک تئاتر کوتاه، نوشتن یک شعر، دلنوشته، پیامک، پیدا کردن طنز در خصوص یکی یا چند از موضوعات اخلاقی، مطالعه بیشتر و نوشتن یک داستان کوتاه. و … .

• کمک به تقویت اخلاق و حمایت گروههای خاص، مخصوصاً کودکان کار و خیابان.
• فعالیتهای ترویجی
برخی از فعالیتها نیز کاملاً شکل ترویجی دارند، مواردی همچون :
• انتقال مطالب آموخت شده در جلسه به دیگر افرادی که در جلسه حضور نمی یابند.
• تشکیل یک گروه بحث در فضای کاری یا تحصیلی
• نزدیک شدن به گروه یا افرادی که شاید التزام جدی به برخی موضوعات اخلاقی ندارند، و ترویج آن موضوع اخلاقی در قالب یک عملکرد مناسب به آنان.
• همچنین هر فرد یا گروه آمادگی میتواند خود را برای انجام یک فعالیت ترویجی مطرح میکند و به طور مختصر آنرا اعلام میکند، تا اگر کسی علاقمند به حمایت و همکاری از او بود، با وی همکاری نماید.

یک نکته مهم: از آنجایی که انسجام عمل و رفتار در این گروه از اهمیت برخوردار است، انتظار میرود افرادی که مستقیماً دیگران را به اخلاق توصیه میکنند، خود به آنچه میگویند التزام داشته باشند. طبیعتاً برخی از افراد تا ماه آینده، قبل از انجام یک فعالیت اجتماعی مداخله گر و مستقیم، بیشتر بر روی خود سازی خود کار میکنند، ویا به مطالعه، پژوهش یا کار طنز و یا هنر نیز می پردازند، چرا که این فعالیتها توصیه مستقیم برای دیگران ارائه ندارند، و یک فعالیت اجتماعی مداخله گر مستقیم نیست.