هدف گروه

هدف این گروه، اجرای جلساتی علمی فرهنگی در راستای ترویج اخلاق در جامعه، بر اساس ده فرمان آیه های ۱۵۱، ۱۵۲ و ۱۵۳ سوره انعام است، که این موارد تا حد زیادی در ادیان یکتا پرست مشترک است.
آیات ۱۵۱، ۱۵۲ و ۱۵۳سوره مبارکه انعام :
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم اللـه إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون: بگو: «بیایید تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده (برایتان) بخوانم: اینکه چیزی را با او شریک قرار مدهید و به پدران و مادران(تان) احسان کنید و فرزندانتان را از (بیم) تنگدستی مکشید، (زیرا) تنها ما (هستیم که) شما و آنان را روزی می‌دهیم. و به کارهای زشت تجاوزگر – چه آشکار و چه پنهان – نزدیک نشوید و کسی را که خدا محترم داشته – جز بحقّ – مکشید. این است که خدا شما را به آن سفارش کرده، شاید خردورزی کنید.» (سوره مبارکه انعام: ۱۵۱)
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد اللـه أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون : و به مال یتیم – جز بحقّ به گونه‌ای هر چه نیکوتر – نزدیک مشوید، تا به (حدّ) رشدهایش برسد. و پیمانه و ترازو را با تقسیم کردن (عادلانه) تمام انجام دهید. هیچ کس را جز به اندازه‌ی توانش تکلیف نمی‌کنیم. و هنگامی که (سخنی) گویید عادلانه سخن بگویید، هر چند (درباره‌ی) نزدیکترین خویشاوند(تان) باشد. و به پیمان خدا وفا کنید. این است که (خدا) شما را به آن سفارش کرده، شاید به شایستگی، (او و احکامش را) یاد کنید. (سوره مبارکه انعام: ۱۵۲)
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون: و همانا راه راست من همين است، پس از آن پيروى كنيد و به راه‌هاى [متفرقه‌] نرويد كه موجب تفرقه و جدايى از راه او شود. اين است آنچه خدا شما را به آن سفارش كرد، باشد كه شما پرهيزكار شويد (سوره مبارکه انعام: ۱۵۳)