چرا ده فرمان مهم است؟

ده فرمانی که در اینجا مطرح شده است و از آیات ۱۵۱، ۱۵۲ و ۱۵۳ سوره انعام گرفته شده، در ادیان الهی یکتا پرست مشترک است، و به تکرار مسائل اخلاقی در اعصار مختلف پرداخته است. بنابراین، باید اهمیت زیادی در اخلاق برای انها قائل باشیم. لازم به تاکید است که حضرت رسول برای اخلاق مبعوث شده اند، و برخی مسائل اخلاقی به کرّات به زبان پیامبران زیادی تکرار شده اند، و جامعه ما نیز در رابطه با برخی از آنها دچار مشکلاتی قابل توجهی است. بدین ترتیب، بهتر است در رابطه با آنها به صورتی مسئولانه تلاش کنیم. ضمناً، توجه به این ده فرمان، ما را به هیچ عنوان از مطالب اخلاقی دیگر که همگی در فرمان چهارم از این ده فرمان (مثل عدم حسد، بدبینی و بخل ( مضایقه در محبت به دیگران)؛ رعایت عفاف که به پیشگیری از زنا مربوط میشود،… ) طبقه بندی شده اند، منع نمی کند.