۳۰اردیبهشت/۹۶

خیال گندم، نزدیکی هبوط

بسمه تعالی خیال گندم، نزدیکی هبوط فاطمه منصوری[۱] بهار ۱۳۹۴   چکیده هدف این مقاله بررسی معنای نزدیک نشدن به گناهان که فرمانی الهی است، می باشد. بدین منظور با بررسی تفاسیرRead More…

۳۰اردیبهشت/۹۶

روانشناسی اسلامی: دیدگاهها و تعاریف

امکان یا عدم امکان وجود  روانشناسی اسلامی روانشناسی اسلامی: دیدگاهها و تعاریف گزارش جلسه  علمی ترویجی اخلاق تاریخ: پاییز ۱۳۹۴ دیدگاه  موافقان ومخالفان خانم مرجان جعفری روشن آقای میثم  آشوری آقای مجتبیRead More…

۳۰اردیبهشت/۹۶

تفاوت سخن عادلانه در نگاه دو روانشناس مسلمان و سکولار

به نام عادلِ مهربان و حکیم تفاوت سخن عادلانه در نگاه دو روانشناس مسلمان و سکولار مرجان جعفری روشن[۱] تاریخ: ۱۳۹۲ (پاییز) چکیده هدف اصلی این مقاله ارائه تعریفی از “به عدالت سخنRead More…

۳۰اردیبهشت/۹۶

بررسی تاثیر دو روش شناخت سطحی و مباحثه درمورد آیات مرتبط با شرک خفی برکنترل عواطف و راهبردهای مقابله ای نوجوانان

بررسی تاثیر دو روش شناخت سطحی و مباحثه درمورد آیات مرتبط با شرک خفی  برکنترل عواطف و راهبردهای مقابله ای نوجوانان مریم  ره پیما[۱] پاییز، ۱۳۹۴ چکیده پژوهش: پژوهش حاضر با هدفRead More…

۳۰اردیبهشت/۹۶

نیکی و احترام به والدین از منظر مادران یک منطقه مرفه تهران

به نام خداوند مهربان   نیکی و احترام به والدین از منظر مادران یک منطقه مرفه تهران    مژگان قریب[۱]  تابستان ۱٣٩٣ چکیده   هدف این پژوهش بررسی پاسخ مادران در موردRead More…