۰۶فروردین/۹۹

چگونه شکرگزارتر باشیم؟

چگونه شکرگزارتر باشیم؟ گزارش جلسه آنلاین علمی –ترویجی اخلاق تاریخ: ۴,۵/۱۲/۹۸  این جلسه در خصوص ارائه تجارب زیسته ایی بود که افراد از طریق آنها رفتار  شکرگزارانه تري داشتند. این تجارب حداقلRead More…

۰۶فروردین/۹۹

برخورد با دروغ دیگران، چگونه؟

برخورد با دروغ دیگران، چگونه؟ گزارش جلسه علمی –ترویجی اخلاق تاریخ: ۲۸/۹/۹۸   این جلسه در خصوص راهکارهای مناسب برخورد با دروغ  دیگران )که آشکارا منافع فردی یا جمعی را آسیب می زند(،Read More…

۱۴شهریور/۹۸

راهکارهای پیشگیری از بخل

  راهکارهای پیشگیری از بخل گزارش جلسه علمی-ترویجی  اخلاق تاریخ: ۹/۶/۹۸   در جلسه مربوط به بخل تامل افراد  در رابطه با بخل  و نیز  تجربیات زیسته افراد مطرح شد. تامل در بخلRead More…

۲۸تیر/۹۷

رازداری و تقویت آن

  گزارش جلسه علمی-ترویجی  اخلاق تاریخ: ۲۸- ۴ -۱۳۹۷   در این جلسه چهار موضوع زیر مورد بحث قرار گرفت : موضوع اول ارائه مطلب در خصوص رازداری بود: در این جلسهRead More…

۲۹آذر/۹۶

با مردم به نیکی سخن بگویید( جلسه دوم)

گزارش جلسه علمی-ترویجی  اخلاق تاریخ: ۹۶/۹/۲۹ در این جلسه خانم جعفری روشن در مورد مفهوم و معنای “به نیکی سخن گفتن” پرداختند.در این رابطه وی با استفاده از دو روایت و اصولRead More…

۲۴آبان/۹۶

با مردم به نیکی سخن بگویید( جلسه اول)

   گزارش جلسه علمی-ترویجی  اخلاق تاریخ: ۹۶/۸/۲۴ در این جلسه سرکار خانم سلیمانی فرد  درباره قدرت کلام صحبت  نموده ومطرح نمودند که گفتار ما تاثیر باور نکردنی بر روی افکار دیگران دارد . باRead More…

۲۷تیر/۹۶

تعریف، علل و راهکارهای پیشگیری از غیبت

  تعریف، علل  و راهکارهای پیشگیری از غیبت گزارش جلسه علمی-ترویجی  اخلاق تاریخ: ۲۲/۴/۹۶    در این جلسه سرکار خانم رضایی در رابطه با  تعریف غیبت و اهمیت غیبت مطلبی ارائه نمودند.Read More…