۳۰اردیبهشت/۹۶

نکاتی راهنما در نوشتن مطالب و فرهنگی علمی در گروه علمی-ترویجی اخلاق

نکاتی راهنما  در نوشتن مطالب و فرهنگی علمی در گروه علمی-ترویجی  اخلاق مرجان جعفری روشن[۱] پاییز   ۱۳۹۲     قبل از شروع به نوشتن از خود بپرسید: هدف من از نوشتنRead More…

۳۰اردیبهشت/۹۶

مبانی و مقدمات مطالعه و تفکر صحیح در آیات قرآن

بسم الله الرّحمن الرّحیم مبانی و مقدمات مطالعه و تفکر صحیح در آیات قرآن   مجتبی نورانی[۱] زمستان  ۱۳۹۲    در جای جای قرآن ، قرآن خود را کتابی روشن و روشنگرRead More…

۳۰اردیبهشت/۹۶

APA شیوه ارجاع درون متنی و منبع نویس براساس فرمت

APA شیوه ارجاع درون متنی و منبع نویس براساس فرمت   گروه علمی ترویجی اخلاق با تنظیم و ویراستاری مرجان جعفری روشن ١۳٩۳ شهریور   روش ای پی ای امروزه مرسومترین شیوهRead More…

۳۰اردیبهشت/۹۶

آیا ده فرمان در قران و عهد عتیق یکسان است؟

آیا ده فرمان در قران و عهد عتیق یکسان است؟ مرجان جعفری روشن[۱] پاییز ۱۳۹۲ ده فرمان در عهد عتیق و قران شباهتهای زیادی دارند، با این حال کاملاً یکسان نیستند. ماRead More…