۳۰اردیبهشت/۹۶

جایگاه نیکی به پدر و مادر در قرآن و روایات

به نامِ پروردگارِ جهانیان جایگاه نیکی به پدر و مادر در قرآن و روایات علی اصغر پورفلاحتی[۱] بهارِ ۱۳۹۳ چکیده نیکی به پدر و مادر، از بایسته ها و شایسته های هرRead More…

۳۰اردیبهشت/۹۶

آیا شما براستی یکتا پرستید؟

بسم الله الرّحمن الرّحیم آیا شما براستی یکتا پرستید؟ فاطمه منصوری[۱] بهار ۱۳۹۳   چکیده در این مقاله به موضوع شرک به ویژه شرک خفی پرداخته شده است. شرک خفی به صورتRead More…

۳۰اردیبهشت/۹۶

آثار و برکات سوره انعام از نگاه احادیث و روایات

به نام او که آفریننده جهان است آثار و برکات سوره انعام از نگاه احادیث و روایات نرگس رضائی[۱] زمستان۱۳۹۴   این مقاله راجع به فضیلت و خواص سوره انعام و آیهRead More…