گفتار نیکو..

• رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند :

🔹 « وَ الذي نفسِي بِيَدِهِ ما أنفَقَ الناسُ مِن نَفقَةٍ أحَبَّ مِن قَولِ الخَيرِ»

🔸 سوگند به خدايى كه جانم در دست اوست، مردم هيچ انفاقى نكردند كه دوست داشتنى تر از گفتار نيكو باشد.

📚 محاسن : ص۷۸